OM OSS2020-08-26T17:35:04+02:00

Om oss

Småbruket Vårnes ligger på toppen av Lillehammer, nærmere bestemt 800 meter opp i Olasvevegen i Ålsbygda. Her bor Kristen Bergehagen sammen med barna Melvin og Vårin. Heldigvis bor også kårmannen, faren til kristen, Kjell-Ivar på bruket. Sammen med oss bor det fortiden 4 Border Collie som er en uvurderlig hjelp i arbeidet med sauene. Vi har ca 150 sau på vinterstid og på sommeren har vi i tillegg ca 300 lam. Rasene vi har er Norsk kvit sau og farget spæl sau. I oktober 2018 flytter det også inn 9 Storfe. Disse er av rasen Dexter.

Dyrene på Vårnes står alltid i sentrum og blir stelt godt med hele året. Noen av dyrene er ute hele året og trives med det, da har de selvfølgelig tilgang på mat, vann, ly og tak over hode. Så fort beitene er grønne og sauene har lammet blir de sluppet ut på innmarksbeite på friskt gress. Når sommeren kommer og beite i skogen og på fjellet er frodig slippes de på utmarksbeite. Vi går tilsyn på beiteområdene for å forsikre oss om at dyrene har det bra og for å kunne opprettholde kontakten med hvert enkelt dyr også gjennom sommeren.

Både store, små og firbeinte er med på stellet av dyrene og alt som må gjøres for å få et småbrukt til å gå rundt og fungere.

Historien om familien og småbruket

Familien Bergehagen har drevet småbruket i mange generasjoner. Historien stammer tilbake til bruket Bergehagen som var en husmannsplass under gården stor Berge, derav etternavnet Bergehagen. Her levde Mathias og hans kone Christine, sønnen kristen tok over bruket i på 1920-tallet og drev sammen med sin kone Anna. På den tiden var det 2 melkekuer, høns, hest og noen få sau. Kristen og Anna fikk mange barn og eldst av sønnene var odelsgutten Knut. Han tok over bruket på 1950-tallet og sammen med sin kone Astrid kjøpte de nabobruket Vårnes.

Knut og Astrid drev begge småbrukene og sammen med sin sønn Kjell-Ivar bygget de opp Småbruket Vårnes til det det er i dag. Det ble slutt på høns, hest og melkeku. De bygget sakte men sikkert opp en solid besetning med sau. Alle sammen arbeidet utenom småbruket og arbeidet sammen for å få det til å gå rundt. I 1985 tok Kjell- Ivar over Småbruket, han har hatt og har fortsatt en stor interesse for avl og har hatt mange verv og er et kjent navn i sauemiljøet i Oppland. Hans sønn Kristen var den neste odelsgutten på Vårnes.

Kristen tok over Småbruket Vårnes i 2015. Etter dette har det blitt renovert kårboligen, hovedhuset og fjøset, samt bygget om den eldste delen av fjøset og den gamle høytørka til et kaldtfjøs for å kunne utvide saueflokken. Innovasjon Norge bidro med generasjonsstøtte til denne ombyggingen. Besetningen er økt fra 90 vinterfora sau til 150 vinterfora sau og inkludert i dette er oppstarten med farget spælsau i tillegg til Norsk kvit sau.

I 2017 startet Kristen satsningen på å selge kjøtt direkte fra Smårbruket til forbrukeren. Det ble markedsført på Facebook og responsen var positiv fra forbrukerne. I 2018 var det oppstart på å bygge et foredlingslokale for å kunne produsere og tilby et mer variert mattilbud fra Småbruket Vårnes. I den samme forbindelsen har det også blitt kjøpt inn 8 storfe for å kunne bruke i lokalmat satsningen.